düşük riskli araç kullanma olarak etiketlenmi� yaz�lar