TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

SÜRÜCÜ KURSU DERSLERİ

 • direksiyon dersi trafik dersi

  ADA ETRAFINDA DÖNÜNÜZ: Dönel kavşak girişlerinde ada etrafında dönüş yönünü ve aksi işaretlenmedikçe ada etrafında dönüş halinde bulunan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğunu bildirir.

  trafik tanzim işaretleri ada etrafında dönünüz

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  AT ARABASI GİREMEZ: At arabalarının
  bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. At arabası sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri at arabası giremez

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  AZAMİ HIZ SINIRLAMASI: Belirlenmiş
  olan azami hız limiti veya bu limitlerin altındaki hız limitlerini hatırlatır.
  Sürücüler, levhada belirtilen hız sınırını aşmaması gerekir.

  trafik tanzim işaretleri azami hız sınırlaması

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  SU & KİRLETİCİ MADDE TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ: İlgililerce belirlenmiş olan miktarlardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların bu yola, sanat yapılarına ve tesislere girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.

  trafik tanzim işaretleri belirli bir miktardan fazla su kirletici madde taşiyan giremez

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  PATLAYICI & PARLAYICI MADDE TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ: İlgililerce
  belirtilen miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan araçların bu
  yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yapılarına girmelerinin
  yasaklanmış olduğunu bildirir.

  trafik tanzim işaretleri belirli miktardan fazla patlayici parlayıci madde taşiyan giremez

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  BÜTÜN YASAKLAMA VE KISITLAMA SONU: Daha önce konulmuş olan bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir.(Yapım, bakım, onarım yapılan yol esimlerinde konulan birden fazla yasaklama ve kısıtlamalar gibİ)

  trafik tanzim işaretleri bütün kısıtlamalar yasaklamalar sonu

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  DİNGİL BAŞINA BELİRTİLEN TONDAN FAZLA YÜK DÜŞEN TAŞIT GİREMEZ:
  Dingil ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin
  yasaklanmış olduğunu belirtir. Dingil ağırlığı fazla olan araçları kullananların
  bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri dingil basina belirtilenden fazla yuk dusen_tasit

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  DUR.: Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Kavşak gelişinde durulur. Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kavşağa girilir.

  trafik tanzim işaretleri dur işareti

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  EL ARABASI GİREMEZ: El arabalarının
  bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. El arabası sürenlerin bu
  yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri el arabası giremez

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  GEÇME YASAĞI SONU: Daha önce
  konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Sürücüler, bu levhadan
  sonra engel bir hal yoksa öndeki aracı geçebilirler.

  trafik tanzim işaretleri geçme yasağı sonu

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  GENİŞLİĞİ BELİRTİLEN UZUNLUKTAN FAZLA OLAN ARAÇ GİREMEZ: Levhada
  belirtilen ölçüden daha geniş olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha geniş araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri genisligi belirtilenden fazla olan tasit giremez

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  TAŞIT GİREMEZ: Bisiklet, motorlu
  bisiklet (mopet) ve el arabaları dışındaki araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Araç sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri girişi olmayan yol

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  GÜMRÜK! DURMADAN GEÇMEK YASAKTIR: Gümrük teşkilatı bulunan sınır kapılarında ve karayollarındaki araçların gümrük kontrolü için durdurulması gereken diğer yerlerde, sürücülerin durmak mecburiyetinde olduklarını bildirir.

  trafik tanzim işaretleri gümrük durmadan geçmek yasaktır

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  HER İKİ YÖNDEN GİDİNİZ: Yolun gidişe
  ayrılan kısmı üzerinde refüj, ada veya sabit cisim bulunması halinde, bunların
  önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin her iki tarafından da
  gidilebileceğini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri her iki yönden gidilebilir

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  HIZ SINIRLAMASI SONU: Yolun önceki
  bir kesiminde konulmuş olan hız kısıtlamalarının sona erdiğini bildirir.
  Sürücüler, bu levhadan sonra Kullandıkları aracın cinsine göre hızlarını
  arttırabilirler.

  trafik tanzim işaretleri hız sınırlaması sonu

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  İLERİDEN SOLA MECBURİ YÖN:
  Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sola gidilmesini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  İLERDEN SAĞA MECBURİ YÖN: Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa gidilmesini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  İLERİ MECBURİ YÖN: Kavşaklarda
  bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma
  açık kesimlerde, mecburen ileriye gidilmesini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  İLERİ VE SOLA MECBURİ YÖN: Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  İLERİ VE SAĞA MECBURİ YÖN:
  Kavşaklarda veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  KAMYON GİREMEZ: Kamyonların bu
  yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Kamyon sürücülerinin bu yola
  girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  KAMYONLAR İÇİN GEÇME YASAĞI SONU:
  Daha önce kamyonlar için konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki araçları geçebilirler.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  KAMYONLAR İÇİN ÖNDEKİ TAŞITI GEÇMEK YASAKTIR: Bu levhanın
  hitap ettiği yönde seyreden kamyonların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış
  olduğunu bildirir. Kamyon sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki
  araçları geçmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  KARŞIDAN GELENE YOL VER:
  İki yönlü taşıt yolunun daimi veya arıza nedeniyle (Köprü, menfez geçit, kayma, çökme gibi) iki aracın emniyetle geçemeyeceği şekilde dar olduğu yönlerde karşı yönden gelen
  araca geçiş kolaylığı sağlanmasını bildirir. Karşı yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra, yola devam edilir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  MECBURİ ASGARİ HIZ: Otoyollarla
  ekspres yollarda trafiğin belirli bir hız limitinin altına inmeden kalkışını
  sağlamak amacıyla, levhada gösterilen hız limitinin altına inilemeyeceğini
  bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  MECBURİ ASGARİ HIZ SINIRI SONU:
  Daha önce konulmuş olan mecburi asgari hız levhasıyla amaçlanan şartların sona erdiğini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  MECBURİ ATLI YOLU: Bir yolun
  tamamen veya belirli bir kısmının sadece atların kullanımına ayrılmış olduğunu,
  yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  MECBURİ ATLI YOLU SONU: Atların
  kullanımına ayrılmış yolun bittiğini belirtir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  BİSİKLET GİREMEZ: Bisikletlerin
  bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  MECBURİ BİSİKLET YOLU:
  Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece bisikletlerin kullanımına
  ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  MECBURİ BİSİKLET YOLU SONU: Bisiklet kullanımına ayrılmış olan yolun bittiğini belirtir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi  MECBURİ YAYA YOLU:
  Bir yolun
  tamamen veya belirli bir kısmının sadece yayaların kullanımına ayrılmış
  olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  MECBURİ YAYA YOLU SONU: Sadece
  yayaların kullanımına ayrılmış olan yolun bitmiş olduğunu belirtir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  MOPET GİREMEZ: Mopetlerin (Motorlu Bisiklet) bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Mopet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  MOTORLU TAŞIT GİREMEZ: Motosikletler
  de dahil olmak üzere motorlu taşıtlarını bu yola girmelerinin yasaklanmış
  olduğunu belirtir. Motorlu taşıt sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  MOTOSİKLET HARİÇ TAŞIT TRAFİĞİNE KAPALI YOL: Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet dışında) bildirir. Bu yola her iki taraftan motorlu taşıtların girmemesi gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  MOTOSİKLET GİREMEZ: Motosikletlerin
  bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motosiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  OTOBÜS GİREMEZ: Otobüslerin bu
  yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Otobüs sürücülerinin bu yola
  girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi  ÖNDEKİ TAŞIT BELİRTİLEN MESAFEDEN FAZLA YAKIN TAKİP EDİLEMEZ:
  Yol ve trafik şartları nedeniyle, araçlar arasındaki takip mesafesinin levhada belirtilen mesafeden az olmamasını bildirir. Sürücülerin bu hususa uymaları gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  ÖNDEKİ TAŞITI GEÇMEK YASAKTIR:
  Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden bütün araçların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  SOLA DÖNÜLMEZ: Yaklaşılan ilk
  levhada sola dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sola dönmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  SAĞA DÖNÜLMEZ: Yaklaşılan ilk
  levhada sağa dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sağa dönmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  SOLA MECBURİ YÖN: Kavşaklarda
  bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma
  açık kesimlerde, mecburen sola hareket edileceğini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  SAĞA MECBURİ YÖN: Kavşaklarda
  bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma
  açık kesimlerde, mecburen sağa hareket edileceğini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  SAĞA VE SOLA MECBURİ YÖN:
  Bazı yönlerin trafiğe kapalı olması haline veya kavşaklarda ve servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa ve sola gidilmesini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  SOLDAN GİDİNİZ. Bölünmüş
  yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki diğer adalarla yol platformu üzerindeki
  sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin
  solundan gidilmesini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  SAĞDAN GİDİNİZ: Bölünmüş
  yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki diğer adalarla yol platformu üzerindeki
  sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin
  sağından gidilmesini bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  SESLİ İKAZ KULLANIMI YASAKTIR:
  Araçlardaki sesli ikaz cihazlarının, tehlike anlarında ikaz görevi dışında kullanılmasının yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin gereksiz yere bu ses cihazlarını kullanmamaları gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  TAŞIT GİREMEZ: Motorlu motorsuz taşıtların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  TAŞIT TRAFİĞİNE KAPALI YOL:
  Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir. Bu yola her iki taraftan da araçların girmemesi gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLAR GİREMEZ: İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçların bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yapılarına girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLARIN İZLEYECEĞİ MECBURİ YÖN: İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçlar için planlanmış mecburi yön levhası.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLARIN İZLEYECEĞİ MECBURİ YÖN: İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçlar için planlanmış mecburi yön levhası.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLARIN İZLEYECEĞİ MECBURİ YÖN: İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçlar için planlanmış mecburi yön levhası.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  TRAKTÖR GİREMEZ: Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu
  tür aracı sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  TREYLER GİREMEZ: Römorklu
  kamyonların veya römorklu lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  “U” DÖNÜŞÜ YAPILMAZ: Her ne şekilde
  olursa olsun geri dönme manevralarının yapılmasının yasaklanmış olduğunu
  belirtir. Sürücülerin burada geri dönüş yapmamaları gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  UZUNLUĞU BELİRTİLEN METREDEN UZUN TAŞITLAR GİREMEZ: Levhada
  belirtilen ölçüden daha uzun olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha uzun araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi

  YAYA GİREMEZ: Yayaların bu
  yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yayaların bu yola girmemeleri
  gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  YOL VER: Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Anayoldan gelen araçlar varsa, ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra kavşağa girilir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  YÜKLÜ AĞIRLIĞI BELİRTİLEN TONAJDAN AĞIR TAŞITLAR GİREMEZ: Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yüklü ağırlığı fazla olan araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ
  DİĞER KONUYA DÖNEBİLİRSİNİZ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi  YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLEN METREDEN YÜKSEK TAŞITLAR GİREMEZ:
  Levhada
  belirtilen ölçüden daha yüksek olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha yüksek araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi


  ZİNCİR TAKMAK MECBURİDİR: Patinaj zinciri takılmasının mecburi olduğunu, en az iki çekici tekerleğe zincir takılmasının
  gerekli olduğunu bildirir

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi
 • direksiyon dersi  ZİNCİR TAKMA MECBURİYETİ SONU:

  Zincir takma mecburiyetinin sona
  erdiğini bildirir

  trafik tanzim işaretleri

  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

  trafik bilgisi

DİREKSİYON KURSU DERSLERİ

SÜRÜCÜ KURSU TEORİK DERSLER

EHLİYET SINAVI ONLİNE DERSLER

TRAFİK BİLGİSİ DERSLERİ

ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI

TRAFİK İŞARETLERİ

Direksiyon dersi, düşük riskte araç kullanma, yol güvenliği

Yollarımızın, kullanan herkes için güvenli olmasını sağlamak nedeniyle, yolda kazaları önleyecek şekilde araç kullanacağınızı bilmeniz çok önemlidir. Sürücülerin, yolcuların, motosiklet ve bisiklet sürücüleri ile yayaların, tümünün yolu paylaşırken sorumluluklarını bilmeleri gerekir. Yollarda meydana gelen trafik kazalarına bağlı ölüm olaylarının başlıca nedenleri aşırı hız, içkili araç kullanma, yorgunluk ve emniyet kemerinin...

Ataköy de direksiyon dersi

Çok az sayıda insan, yakın çevresindeki sürücüleri örnek alarak, gözlemleyip, kişisel kabiliyet ve gayretleri ile belirli bir sürede öğrenerek, yeterli olgunlukta kendiliğinden bir sürücülük modeli geliştirebilir. Öğrenme konusunda, sadece araba kullanmak değil, farklı becerilerde de, teorik bilgilerin örneklerle beslenmesi, pratik uygulamalarla zamanla olgunlaştırılması, sonuç verme olasılığı daha yüksek bir yöntemdir....

Altunizade özel direksiyon dersi

Özel ders, hocanın öğrenciyle birebir ilgilenmesi, bütün bilgi ve becerisini o saatler içinde sadece o öğrenciye aktarması demektir. Adı üstünde ÖZEL bir muameledir. Özel direksiyon dersinde de durum değişmez. Farklı olarak öğrencinin araba kullanmayı öğrenmesi için eğitmen, öğrenciye istediği saatler arasında donanımlı bir araç temin eder. Bu aracın sadece bir...

Özel direksiyon dersi

Özel direksiyon dersi

Temel sürüş becerileri merkezi olarak özel direksiyon dersleriyle; Yeni sürücülere öğrenme sürecinde, usta direksiyon eğitmenlerimiz eşliğinde, etkili direksiyon eğitimi yöntem-leriyle, daha fazla sürüş deneyimi kazanmalarına, sürüş becerileri edinmelerine ve daha güvenli sürücüler haline gelmelerine yar-dımcı olmayı amaçlamaktayız. Direksiyon dersleri sayesinde; Güvenli araç kullanma beceri-lerinin yanı sıra, trafik kurallarına ilişkin pratik bilgilerde edineceksiniz. Trafik kuralları karayollarında trafik akışının güvenli ve hızlı olmasının temelini...
Bayan hocadan otomatik vites direksiyon dersi-TSBM

Bayan hocadan otomatik vites direksiyon dersi-TSBM

Bilinçli bir bireyseniz, direksiyon başına geçmeden önce doğru sürücü kursunu ve doğru direksiyon öğretmenini tercih etmek çok önemlidir. En etkili ve güvenli şekilde öğrenebileceğinizden emin olun. Size direksiyon dersi verecek direksiyon eğitmeni yanında, kendinizi rahat hissetmelisiniz. Direksiyon hocanızla olan etkili iletişiminiz, öğrendiğiniz temel sürüş becerilerini daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır....
Bayandan direksiyon dersi

Bayandan direksiyon dersi

Nedeni ne olursa olsun daha rahat öğrenebileceğiniz bayan bir direksiyon eğitmeninden ders almanın rahatlığı inkar edilemez. Ekonomik ve sosyal açıdan her geçen gün daha iyiye giden modern Türkiye’mizde, araba sürmeyi öğrenmek gençler açısından çok moda olmakla birlikte, yetişkinler açısından bir gerekliliktir. Direksiyon dersi almak isteyen öğrencilerin çoğunluğunu sorumlu ebeveynlerin tavsiyesi...
Direksiyon dersi-TSBM

Direksiyon dersi-TSBM

Çok az sayıda insan, yakın çevresindeki sürücüleri örnek alarak, gözlemleyip, kişisel kabiliyet ve gayretleri ile belirli bir zamanda öğrenerek, yeterli olgunlukta kendiliğinden bir sürücülük modeli geliştirebilir. Öğrenme konusunda, sadece araba kullanmak değil, farklı becerilerde de, teorik bilgilerin örneklerle beslenmesi, pratik uygulamalarla zamanla olgunlaştırılması, sonuç verme olasılığı daha yüksek bir yöntemdir....
15 Eki, 2011 kategori: DİREKSİYON DERSİ, MAKALELER
Sürücü kurslarının direksiyon derslerini, yetersiz mi buluyorsunuz?

Sürücü kurslarının direksiyon derslerini, yetersiz mi buluyorsunuz?

Ehliyet almak için kayıt olduğunuz sürücü kursunun, pratik direksiyon derslerini, sürüş becerilerinizi geliştirmek açısından yetersiz mi buluyorsunuz? “Sürüş bir ayrıcalıktır, bir hak değildir”. Sürücü kursuna kayıt olan bir adayın ilk soruları “benim okulum, işim var, zamanım yok, zaten ben biliyorum; derslere gelmesem olmaz mı“? Elbette bu sorular bir sürücü kursu için baldan tatlı sorular olsa gerek. Ya da bu sorular karşısında “Hayır efendim böyle...
14 Eki, 2011 kategori: MAKALELER
İstanbul özel direksiyon dersi

İstanbul özel direksiyon dersi

Temel Sürüş Becerileri Merkezi olarak yeni başlayan ve sürüş becerilerini geliştirmek isteyen sürücülere hizmet vermekteyiz. Bay ve bayan profesyonel sürüş eğitmenlerimiz sürüşle alakalı psikolojik eşiği atlamanıza en kısa sürede yardımcı olacaktır. Kısa sürede sağlam bir öz güven ile trafik içerisinde yerinizi alacak, keyifli ve güvenli sürüş sergileyerek, temel ve defansif anlamda edinmiş olduğunuz olumlu sürücü tutumlarını bir örnek sürücü olarak...
14 Eki, 2011 kategori: MAKALELER, ÖZEL DİREKSİYON DERSİ
Direksiyon eğitmeni tercih etmek için sizlere 10 ipucu !

Direksiyon eğitmeni tercih etmek için sizlere 10 ipucu !

Direksiyon derslerine başladığınızda, başarınızı etkileyen unsurların büyük bir kısmını sürüş eğitimi ve direksiyon eğitmenleri oluşturmaktadır. Profesyonel ve pozitif bir direksiyon eğitmeninden alacağınız direksiyon eğitimi, derslerinizin keyifli geçmesini sağlayacak, öğrenmeye son derece katkıda bulunacaktır. Unutmayın ki negatif bir eğitmen ve ucuz direksiyon dersi, başarısızlık ve hüzün demektir. Ne kadar çok pratik...
12 Eki, 2011 kategori: MAKALELER
Neden otomatik vites tercih etmelisiniz!

Neden otomatik vites tercih etmelisiniz!

Bu makaleyi Amerika Birleşik Devletlerinde okumuş olsaydınız, konu başlığı “neden manüel vites tercih etmelisiniz” olabilirdi. Amerika da kullanılan araçların %85 i otomatik viteslidir. Ülkemizde henüz yaygın olmamakla birlikte % 10 civarındadır. Birçok Avrupa ülkesinde, manüel vitesli araba kullanılmaktadır ve otomatik halen sıra dışı kabul edilmektedir. Trafik literatüründe artık sıkça duyulan...
10 Eki, 2011 kategori: DİREKSİYON DERSİ TV GÜNCEL, MAKALELER

Sürüş seviyem; Deneyimsiz

TYRO Latince acemi anlamına gelmektedir. Tyro plus direksiyon dersi ile daha önce hiç sürüş deneyimi olmayan öğrenciler hedeflenir. Bu nedenle kendilerine bütün temel sürüş becerilerinin öğretilmesi gerekir. Tyro plus direksiyon eğitimi, usta sürücü eğitmeni ekseninde, birebir öğrenci odaklı 7 gün 35 saatlik bir eğitimden oluşmaktadır. Bu gurupta olup, direksiyon dersi...

Sürüş seviyem; Çok az sürüş deneyimi olmuş acemi

Bu direksiyon eğitimi, sürüş kariyerlerine başlamaya hazır olan TYRO (acemi) öğrencilere yöneliktir. Bu öğrenciler temel sürüş becerilerini öğrenmeye ve algılamaya henüz başlamış ve sözgelimi bir öğretmen ya da aile bireyi ile direksiyon hakimiyeti, debriyaj kavrama pozisyonu , fren ve durma konularında yaklaşık 5 saat pratik yapmış kişilerdir. Bu seviyedeki öğrenci...

Sürüş seviyem;Biraz sürüş deneyimi olmuş acemi üstü

Novice öğrencisi (bu bağlamda direksiyon eğitimi verilecek öğrenci), daha önce bir öğretmenle birlikte yaklaşık 5-10 saat sürüş eğitimi almış kişidir.Novice direksiyon eğitimi, usta sürücü eğitmeni ekseninde, birebir öğrenci odaklı 5 gün 25 saatlik bir özel direksiyon eğitiminden oluşmaktadır. Bu gurupta olup, özel direksiyon dersi almak isteyenler,5 gün-25 saatlik teorik ve...

Sürüş seviyem; Orta seviyede sürüş deneyimi olmuş, acemi

Intermediate özel direksiyon dersi öğrencisi daha önce 10-15 saat sürüş dersi almış kişilerdir.Intermediate direksiyon dersi, usta sürücü eğitmeni ekseninde, birebir öğrenci odaklı 5 gün 20 saatlik bir direksiyon eğitiminden oluşmaktadır.Bu gurupta olup, direksiyon dersi almak isteyenler, 5 gün-20 saatlik teorik ve pratik direksiyon dersi uygulaması ile ihtiyaçları olan tüm sürüş...

Sürüş seviyem; Sürüş deneyimli ama acemi

Experienced (Deneyimli) direksiyon eğitimi daha önce yaklaşık 20 saat sürüş dersi almış öğrencilere yöneliktir. Deneyimli öğrenciler şimdiye dek orta dereceli trafikte araba kullanmış ve doğru karar vermeyi gerektiren durumlarla karşı karşıya kalmış kişilerdir. Öğrenciler birkaç kez tatbik edilmiş manevralarla iyi araç kontrolü sağlamaktadır. Trafik ışıkları, tehlike algıları ve trafik işaretleri...

Sürüş seviyem; Trafiğe çıkma korkuları olanlar

İleri seviyedeki öğrenciler daha önce yaklaşık 25 saatlik sürüş dersi almıştır.İleri seviye özel direksiyon eğitimi öğrencileri iyi araç kontrolü sağlayan ve orta dereceli trafikte sorunsuzca araç kullanmış kişilerdir. Kimin öncelik sahibi olduğu konusunda önceden plan yapar ve bağımsız karar verme becerisi gelişmiştir. Manevralar konusunda hayli pratik yapmıştır. Trafik işaretleri, trafik...