özel direksiyon dersi verenler olarak etiketlenmi� yaz�lar