temel kontrol becerileri olarak etiketlenmi� yaz�lar