temel kontrol becerileri şişli olarak etiketlenmi� yaz�lar