temel kontrol becerileri osmanbey olarak etiketlenmi� yaz�lar