temel kontrol becerileri kartal olarak etiketlenmi� yaz�lar