Şaşkınbakkal da özel direksiyon hocası olarak etiketlenmi� yaz�lar