özel direksiyon dersi verilir olarak etiketlenmi� yaz�lar