özel direksiyon dersi uygulamaları olarak etiketlenmi� yaz�lar