özel direksiyon dersi kazanımları olarak etiketlenmi� yaz�lar