özel ders verenler Avcılar olarak etiketlenmi� yaz�lar