otomatik araç kullanma teknikleri olarak etiketlenmi� yaz�lar