Göztepe da özel direksiyon dersi öğretmeni olarak etiketlenmi� yaz�lar