Esenyurt ta direksiyon geliştirme olarak etiketlenmi� yaz�lar