direksiyon eğitim merkezleri olarak etiketlenmi� yaz�lar