Beşiktaş ta acemi direksiyon eğitimi olarak etiketlenmi� yaz�lar