Bahçelievler de manüel direksiyon dersi olarak etiketlenmi� yaz�lar