Bağcılar da manüel direksiyon dersi olarak etiketlenmi� yaz�lar