Avrupa yakasın da acemi direksiyon eğitimi olarak etiketlenmi� yaz�lar