Avrupa yakası özel direksiyon dersi ücretleri olarak etiketlenmi� yaz�lar