Ankara da direksiyon geliştirme olarak etiketlenmi� yaz�lar