Anadolu Yakasın da araba kullanma fobisi için direksiyon dersi olarak etiketlenmi� yaz�lar